Informované souhlasy

všechny pacientky ve věku 15-18 let musí mít před gynekologickou prohlídkou vyplněn zde uvedený informovaný souhlas a podepsaný oběma rodiči. GENERALNI souhlas.rtf (33,4 kB)

GENERALNI souhlas.rtf

souhlas pro pacientky žádající zavedení nitroděložního tělíska

IUD souhlas.rtf (37,6 kB)

pro pacientky žádající vakcinaci proti HPV

cervarix souhlas.rtf (42,7 kB)