Ceník nehrazených výkonů - platný od 1.1.2020

můžete si zvolit své zařazení-poplatek za balíček nadstandartních služeb za rok:

skupina A...300,-Kč/rok (u pacientek nad 65 let 150,-Kč/rok)...objednání na čas, upozornění na objednání mailem, sms (dle nastavení v e-services), objednání on-line systémem e-services, výsledkový servis-zaslání (systémem e-services, při jeho výpadku mailem, event. sms) výsledku odběru získaného během preventivní prohlídky ( nejčastěji cytologie), jeho konzultace, doporučení, event. zaslání receptu, ultrazvukové vyšetření během preventivní prohlídky, není hrazeno ze zdravotního pojištění, je přesnější než bimanuální palpační vyšetření

skupina B...600,-Kč/rok...viz A + možnost jednorázových pomůcek při vyšetření při preventivní prohlídce, výsledkový servis(zaslání výsledku, konzultace, doporučení, event.. zaslání receptu na léčbu)  i pro další vyšetření mimo preventivní vyšetření, vyhotovení kopie lékařských zpráv na vyžádání,  vystavení potvrzení pro letecké společnosti, zaměstnavatele,  vystavení a zaslání e receptu na hormonální léčbu z důvodu žádosti o odsun menses, či z důvodu žádosti o postkoitální antikoncepci, aplikace depotní kontracepce,                                                                                                                                              možnost on-line konzultace s lékařem-systémem e-services, popřípadě mailem 

skupina C...700,-Kč/rok...viz B + možnost zasílání pravidelných receptů ( nejčastěji hormonální antikoncepce, hormonální substituce) systémem e-services, v případě jeho výpadku sms či mailem, při preferenci osobního vyzvednutí výdej bez čekání

skupina D …2000,-Kč/rok…viz C + možnost konzultovat s lékařem 7 dní/24hodin…mobilní číslo na lékaře

ceník dalších výkonů:

jednorázová plastová zrcadla k vyšetření včetně likvidace (skupina A)...70,-Kč

vstupní prohlídka do zaměstnání...200,-Kč, omluvenka…50,-Kč

gynekologické vyšetření na přání pacientky…500,-Kč

UZ vyšetření na přání pacientky...300,-Kč

předpis léků na oddálení menses na vyžádání (skupina A)...150,-Kč

oddálení menses u neregistrované pacientky…400,-Kč

předpis antikoncepce u neregistrované pacientky...200,-Kč

konzultace a recept na postkoitální antikoncepci (skupina A)...200,-Kč

těhotenský test...100,-Kč

žádost a vyšetření pro umělé přerušení těhotenství...1.000,-Kč

zavedení nitroděložního tělíska-IUD...1.500,-Kč (včetně IUD Goldlily...2.500,-Kč)

zavedení IUS Mirena včetně materiálu...6.500,-Kč

zavedení IUD Jaydess včetně materïálu.....5.500,-Kč

zavedení IUS Kyleena včetně materiálu....6.900,-Kč

zavedení IUS Levosert včetně materiálu....5.100,-Kč

zavedení doneseného tělíska....1.500,-Kč

depotní kontracepce-aplikace...100,-Kč

nepojištěná pacientka: celkové vyšetření, včetně UZ...1.000,-Kč, bez UZ 600,-Kč                                                                                                                  (+ cytologické vyšetření...500,-Kč-poplatek pro CYTO laboratoř)

žádost o výpis z dokumentace na přání pacientky...250,-Kč

formuláře pro pojišťovny, letecké společnosti… 200-500,-Kč dle rozsahu

vystavení duplikátu žádanky, receptu, formuláře…100,-Kč, těhotenské průkazky při ztrátě, změně…300,-Kč

znovuzaložení karty (pokud jste v minulých 2 letech nenavštívila ordinaci, karta byla vyřazena)...200,-Kč, nad 5 let + skartační poplatek 100,-Kč

výsledkový servis pro skupinu A: on-line zaslání výsledku vyšetření, konzultace, doporučení, event. zaslání receptu (vše systémem e-services, mailem, recept lze i sms)…200,-Kč

NOVINKA:   vyšetření po domluvě mimo ordinační hodiny…500,-Kč, lze i o víkendu…800,-Kč

možnost vyšetření stolice na zjištění okultního krvácení do stolice, indikováno u žen nad 50 let, možno zde či u praktického lékaře, záloha 200,-Kč na odběrový set bude vrácena při jeho donesení zpět do ordinace, pokud by toto vyšetření chtěla podstoupit pacientka např. mladší, nebo častěji, než je indikováno, u které není hrazeno ze zdravotního pojištění…500,-Kč

záloha při vydání setu na odběr stolice....200,-Kč (bude vrácena po donesení vzorku zpět do ordinace)

konzultace u pacientky registrované u jiného lékaře (druhý názor).......500-1000,-Kč dle rozsahu

vyšetření na přání pacientky :

test na chlamydie u lůžka...200,-Kč

odběr cytologie metodou LBC (viz novinky ze dne 17.10.2015).....600,-Kč.......z tohoto odběru lze kromě odečtu cytologie provést i tato vyšetření:

    :test na přítomnost vysoce rizikových HPV (lidských papilomavirů).....1200,-Kč

    :konkrétní určení typu HPV.....2000,-Kč

    :komplex sexuálně přenosných onemocnění.....1600,-Kč  (chlamydie, neisseria gonorhoeae (kapavka), mycoplasma genitalium a hominis, ureaplasma urealyticum a parvum, trichomonas vaginalis)

    :sensitivní genetický test chlamydií (dohromady s vyšetřením na přítomnost onemocnění kapavkou)....900,-Kč

    : test sexuálně přenosných vřídků (herpes simplex virus, cytomegalovirus, varicella-zoster virus, haemophilus, lymphogranuloma venereum, treponema pallidum)....1600,-Kč

výše uvedená vyšetření lze provést i z jiných odběrových zkumavek, tzn. není nutno mít LBC, lze mít standartní stěr cytologie na sklíčko plus odběr do odběrové zkumavky na požadované vyšetření, tedy nutno předem domluvit, že budete chtít odběr provést nebo se dostavit k opakovanému odběru, u LBC je možné vyšetření dodělat do 6 týdnů po odběru, buď dle nálezu na cytologii (pokud není cytologie v pořádku, pak je hrazeno zdravotní pojišťovnou-platí pro HPV-max. 1x za 12 měsíců, max. 5x za život ženy), nebo dle Vašeho vlastního rozhodnutí.

pouze z LBC a nelze jinak:

    :metylace TSG (PreCursor-M kit)...3900,-Kč (informace na www.pentagen.cz/files/HPV/Metylace%20letak.pdf)

těhotné pacientky: (podrobnější vysvětlení průběhu těhot. naleznete v pokynech pro těhotné )

fotografie z ultrazvuku (UZ termopapír)...100,-Kč

zaslání fota mailem…50,-Kč

UZ fotografie ve vysoké kvalitě, velikosti pohlednice, se speciální vrstvou chránící před politím a vyblednutím, s životností až 100 let...250,-Kč (u maminek s „těhot. balíčkem“ zahrnuto 2x během těhotenství)

UZ na přání pacientky mimo UZ placené pojišťovnou (určení gravidity, 20. a 30.týden)...250,-Kč

dle situace,  polohy plodu a množství plodové vody možnost 3D UZ vyšetření, bez garance kvality, výsledek je závislý na výše uvedených parametrech…300,-Kč

zjištění pohlaví plodu…200,-Kč

přítomnost osoby blízké při vyšetření, ultrazvuku, konzultaci...100,-Kč

UZ stanovení délky děložního hrdla ke stanovení rizika předčasného porodu…350,-Kč

kontrolní růstový ultrazvuk ve 35.-36. týdnu těhotenství…400,-Kč

aplikace injekce protilátek u Rh negativních maminek ve 28. týdnu těhotenství....200,-Kč

možnost "těhotenského balíčku"-zahrnuje vše výše uvedené plus:

UZ průkaz vitality plodu při každé kontrole, konzultace mailem, systémem e-services,  doporučení, event. zaslání receptu, možnost přesunu kontrol v systému dle vlastních potřeb, mobil lékaře v případě akutních obtíží ke konzultaci 7dní/24hodin...3.000,-Kč